අජන්ත කුමාර අගලකඩ

 

රජයේ පාසල්වල උසස් පෙළ සිසුන්ට හා ගුරුවරුන්ට ටැබ් පරිගණක ලබාදීමේ වැඩසටහන නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මුලින් ක්‍රියාත්මක කිරිමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

පාසල්වල උසස් පෙළ සිසුන්ට හා ගුරුවරුන්ට ටැබ් පරිගණක නොමිලේ ලබාදීම සඳහා අධ්‍යාපන ඇමැති අකිල විරාජ කාරියවසම් මහතා විසින් අද (12) ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් සංදේශයක් සැළකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

මෙම යෝජනාව අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා විසින් මීට වසරකට පමණ ඉහතදී ඉදිරිපත් කරනු ලැබු අවස්ථාවේ දී ඒ සම්බන්ධයෙන් සෙවීමට කමිටුවක් ද පත්කරනු ලැබීය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මුලින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවට එම කමිටුව ද යෝජනා කර ඇතැයි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේ දී ප්‍රකාශ කර ඇත.