(ඩබ් ඒ පියතිලක)

අනවසරයෙන් සෝමාවතීය ජාතික ජල ගැලුම් නිම්න ජාතික උද්‍යානයේ  ඉදිවෙමින් පවතින ක්‍රීඩාංගණය පොළොන්නරුව අධිකරණය විසින් ලබාදුන් අධිකරණ නියෝගයෙන් වහාම ඉදිකිරිම් අද (5)  සිට අත්හිටවූ බව සෝමාවතීය උද්‍යාන බාරකරු කියයි.

සෝමාවතීය  ජාතික උද්‍යාන යාබදව ඇති ජාතික ජලගැලුම් නිම්න ජාතික උද්‍යානයට අයත් පේරක කලාපය තුළ කිසියම් පිරිසක් විසින් අනවසරයෙන් ඉදිකරමින් සිටින ක්‍රිඩාංගණය පිළිබඳව සෝමාවතීය ජාතික උද්‍යානයේ බාරකරු විසින් පොලොන්නරුව අධිකරණයට කරුණු වර්තා කර තිබිණි.

පසුව එහි මහේස්ත්‍රාත්  අසේල ද සිල්වා මහතා විසින් වනජිවි දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිසි අවසරයක් ලබා ගන්නා තෙක් එම ක්‍රීඩාංගනයේ වැඩ කටයුතු නවත්වන ලෙස නියෝගක් නිකුත් කළ බව  සෝමාවතීය  ජාතික උද්‍යානයේ බාරකරු වන කේ. එම්. එල්. කේ වාසල මහතා පැවසීය.