(රංජන් කස්තුරි)

පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාල සීමානිර්ණ සමාලෝචන කමිටුවේ වාර්තාව අනිවාර්යෙන්ම මේ මස 31 වැනිදින වනවිට බාරදිය යුතු යැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අද (11) දේශපාලන පක්ෂ ලේකම්වරුන්ට දැනුම් දී තිබේ.

එම සමාලෝචන කමිටු වාර්තාව ලබාදීමට තවත් අතිරේක මාස දෙකක කාලයක් ලබාදිය යුතු බවට අගමැතිවරයාගේ කමිටුව කර තිබෙන ඉල්ලීම ද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා ඇතුළු සාමාජිකයෝ එය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

පළාත් සභා මැතිවරණ පනතට අනුව කිසිසේත් අතිරේක මාස දෙකක කාලයක් ලබා දිය නොහැකි බවද එසේ ලබාදීමට එම පනතේ ප්‍රතිපාදන නැතැයිද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා රාජගිරිය මැතිවරණ කොමිෂන් සභා ශ්‍රවණාගාරයේ අද පැවැති දේශපාලන පක්ෂ ලේකම්වරුන්ගේ විශේෂ සාකච්ඡාවේදී සඳහන් කර තිබේ.

පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය තත්ත්වයන් සලකා ගැනීමට සියලුම දේශපාලන පක්ෂවල සහය අපේක්ෂා කරන බවද එහිදී මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පක්ෂ ලේකම්වරුන්ට දැනුම් දී ඇත.

ඒ අනුව ලබන වසරේ ජනවාරි මස අග භාගයේදී පළාත් සභා මැතිවරණය නව ක්‍රමයට පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අපේක්ෂාකරන බවද එම සාකච්ඡාවේදී සඳහන් වී තිබේ.

නව ක්‍රමයට පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා දැනට පවතින අණපනත් හි කළ යුතුව තිබෙන යම් යම් සංශෝධන කඩිනමින් පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කර දීමට අපේක්ෂා කරන බවද එම සාකච්ඡාවට සහභාගි වූ පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුද්තාපා මහතා සඳහන් කර තිබේ.