(දයාසීලි ලියනගේ)
 
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට සම්බන්ධව හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු, පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරු සහ ආසන සංවිධායකවරු 76දෙනෙකු අද(11) එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා හමුවී ඔහුට සහාය දැක්වීමට එකඟතාව දැක්වූහ.
 
ඇමැති මංගල සමරවීර මහතාගේ නිවසේදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා හමුවූ පිරිස, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නොව එක්සත් ජාතික පෙරමුණට සහාය දක්වන බව ප්‍රකාශ කර ඇත.
 
සෑම දිස්ත්‍රික්කයක්ම නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නියෝජිතවරු මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටියහ.
 
මැතිවරණ කොට්ඨාස මට්ටමින් තමන්ට සහාය දක්වන අනෙකුත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නියෝජිතයින් සමග යළි හමුවීමක් පවත්වන බව මෙහිදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.
 
මෙහි සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සඳහා තුසිත හල්ලොලුව මහතා පත්කර ඇත.