(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

පවතින විදුලි අර්බුදයට මුහුණදීම සඳහා මෙගාවොට් 200ක විදුලිය පෞද්ගලික අංශයෙන් මිලදී ගැනීමට රජය තීරණය කර ඇත.

ඒ සඳහා විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන  ලද කැබිනට් සංදේශයකට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

විදුලිය මෙගාවොට් 200ක් මිලදී ගැනීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවා ඩීග පවර් හෝල්ඩින්ග්ස් ලිමිටඩ් සහ අල්ටාකා ග්ලෝබල් සොලියුෂන්ස් ලිමිටඩ් යන සමාගම් දෙක තෝරාගෙන ඇතග එම සමාගම් දෙකෙන් මෙගාවොට් 200ක විදුලිය වසරක කාලයක් සඳහා ලබා ගැනීමට අමාත්‍යාංශය කැබිනට් අනුමැතිය ඉල්ලා තිබිණි.

මීට අමතරවල දැනට විදුලිය මිලදී ගන්නා පෞද්ගලික සමාගම්වල ගිවිසුම් තවත් මාස 6කින් දීර්ඝ කිරීමට ද කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇත.

මේ අතර ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ හා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ණය අර්බුදය ගැන ද විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා වාර්තාවක් මගින් කැබිනට් මණ්ඩලය දැනුවත් කර ඇත.

විදුලිබල මණ්ඩලය හා මණ්ඩලයට විදුලිය සපයන විදුලි නිෂ්පාදකයන් තෙල් සංස්ථාවට ගෙවිය යුතුව ඇති ණය  ප්‍රමාණය රුපියල් කෝටි 10.400ක් පමණ වන බවද ඇමැතිවරයා දැනුම් දී ඇත.

මේ අතර ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ ණය ප්‍රමාණය රුපියල් කෝටි 50.000 ඉක්මවන බව ද ඇමැතිවරයා සිය වාර්තාවෙන් පෙන්වා දී ඇත.