(රංජන් කස්තුරි)

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙනිය මහතා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ දේශපාලන රැස්වීමකට සහභාගී වී සිටි බව කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නැයි මැතිවරණ කොමිසම සෞඛ්‍ය ලේකම්වරියට දැනුම් දී තිබේ.

එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වා මැතිවරණ කොමිසමට වාර්තා කරන ලෙසද එම කොමිසම සෞඛ්‍ය ලේකම්වරියට දන්වා ඇත.