(රංජිත් රාජපක්ෂ)                     

හැටන් කොටගල ප්‍රදේශයේ වතුකරයේ විශ්වවිද්‍යාලය සදහා තේරී පත් වන සිසු සිසුවියන් වෙනුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලයක් කඩිනමින් ආරම්භ කරන බව උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.
 
බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ හැටන් කොටගල ප්‍රදේශයේ විශ්වවිද්‍යාලයක් ඉදි කිරීම සඳහා අද (09) ඉඩම් පිළිබඳව නිරික්ෂණ සංචාරයක නියැලෙමින් අනතුරුව මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමිණි.
 
අමාත්‍ය ආරමුගන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ ආරාධනයෙන් අමාත්‍යවරයා  එහි  සංචාරයේ නියැලිණි.
 
මෙම සංචාරයේදි අමාත්‍ය  බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පතන ශ්‍රි පාද විද්‍යා පිඨය සහ හැටන් තොණ්ඩමන් වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදි නිරික්ෂණයට එක් විය.
 
එම විද්‍යා පිඨය සහ තොණ්ඩමන් වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය උසස් අධ්‍යාපනය සදහා අවශ්‍යය පහසුකම් ලබාදිමටද කටයුතු කරන බවයි අමාත්‍යවරයා පැවසුවේය.
 
වතුකරයට වෙනම විශ්ව විද්‍යාලයක් ඉදි කිරිම සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් අනුමැතිය ලබාගෙන 2020 අයවැයෙන් එම විශ්ව විද්‍යාලය ඉදි කිරිම ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන බවත්, අමාත්‍යවරයා පැවසිය.
 
ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වතුකරයට විශ්ව විද්‍යාලයක් සහ වතු කම්කරුවන්ට රුපියල්  දාහසක  වැටුපක් ලබාදෙන බවට පොරොන්දු වු බවත්, එම පොරොන්දු දෙක මේ වන විට ඉටු කර ඇති බවයි අමාත්‍යය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියේය.
 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ  දැනට පැන නැගි ඇති අර්බුධ හමුවේ තම රජයේ ඉලක්කය කරා වේගයෙන් යා හැකි බවයි අමාත්‍යය බන්දුල ගුණවර්ධන පැවසීය.

මෙම නිරික්ෂණ  චාරිකාවට අමාත්‍යය ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතාද සහභාගී විය.