(අනීෂා මානගේ)


සංරක්ෂණ උපාය මාර්ග ඇතුළු හේතු කිහිපයක් හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දැමූ යාල ජාතික වනෝද්‍යානය වනජීවි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ උපදෙස් පරිදි යළි අද(30) සිට සංචාරකයින් සඳහා විවෘත කළ  බව වනෝද්‍යාන පාලනාධිකාරිය කියයි. 


වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ තීරණය පරිදි පසුගිය සැප්තැම්බර් මස 01 දින සිට ලබන නොවැම්බර් මස 01 දින දක්වා මාස දෙකක කාලයක් සඳහා යාල ජාතික වනෝද්‍යානය තාවකාලිකව වසා දැමීය. 


පැවති දැඩි වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් මෙලෙස යාල ජාතික වනෝද්‍යානය වසා දැමූ අතර එම කාලසීමාව අතරතුරදී සංචාරක නිවාඩු නිකේතන හා යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමටත්, සංචාරක උපාය මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම සඳහාත් යොදාගත් බව යාල ජාතික වනෝද්‍යානයේ වනසත්ව අඩවි ආරක්ෂණ නිලධාරි රංජිත් සිසිර කුමාර මහතාගෙන් කළ විමසීමේදී ඔහු පැවසීය. 


සැප්තැම්බර් මස 01 දින සිට නොවැම්බර් මස 01 දින දක්වා වූ මාස දෙකක කාලයක් වනෝද්‍යානය වසා තැබීමට තීරණය කලද වනජීවි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ විශේෂ නියෝගයක් පරිදි වනෝද්‍යානය අද සිට යළි සංචාරකයින්ට විවෘත කෙරිණි.