(ඉන්දිකා රාමනායක)

යුද හමුදාවේ 70 වැනි සංවත්සරය  නිමිත්තෙන් හමුදාවේ නිලධාරීන් හා සෙසු නිළයන් 7210 කට උසස්වීම් ලබා දී ඇති බව හමුදාව කියයි.

නිලධාරීන් 210 දෙනකු හා සෙසු නිළයන් 7000 ක්  පිරිසක්   මෙලෙස උසස්වීම් ලබා ඇති බවද හමුදාව සඳහන් කරයි.

නිලධාරීන් 210 දෙනා අතර  දෙවන ලුතිනන් සිටි ලුතිනන් නිළය දක්වා තිදෙනෙක් ද,  ලුතිනන් සිට කපිතාන් නිළය දක්වා  17 ක් ද, කපිතාන් නිළයේ සිට මේජර් දක්වා 150 ක් ද,  මේජර්  නිළයේ සිට ලුතිනන් කර්නල් දක්වා 40 ක් ද උසස්වීම් ලබා ඇති බව හමුදාව සඳහන් කරයි.

යුද හමුදාව ඉතිහාසයේ  සංවත්සරයට  සමගාමීව   විශාල පිරිසකට  උසස්වීම් ලබාදුන්  ප‍්‍රථම අවස්ථාව මෙය  බවද   යුද හමුදාව වැඩිදුරටත් පවසයි.