මාලදිවයිනේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් රෝහණ බැද්දේගේ

 

 

( තිළිණි ද සිල්වා )

ප්‍රවීණ කලාකරු හා ජන සංගීතඥයෙකු වන රෝහණ බැද්දේගේ මහතා මාලදිවයිනේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස්වරයා ලෙස රජය විසින් නම් කරනු ලැබ ඇත.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් බැද්දගේ මහතා මෙම තනතුරට නම් කර ඇත.

රෝහණ බැද්දගේ මහතා අදාළ තනතුරට අනුමත කිරීම පිළිබඳ සුදුසු නුසුදුසු බව පරීක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් පාර්ලිමේන්තුවේ උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව මගින් අද (11) ප්‍රසිද්ධ නිවේදනයක් ද නිකුක් කරනු ලැබ ඇත.

ඒ අනුව ලබන 25 වැනි දිනට පෙර මෙම නම්කිරීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීමට යම් පුද්ගලයකු හෝ සංවිධානයක් කැමති නම් ලේකම්, උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව, කාරක සභා කාර්‍යංශය, ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව, ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ යන ලිපිනයට ලිඛිතව දැන්විය හැකි යැයි එම උසස් නිලතල පිළිබද කාරක සභාව කියා සිටී.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එම ධූරයට පත් වීමත් සමඟ විදේශයන්හි පිහිට ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩලයන් හි කටයුතු කළ තානාපතිවරුන් හා මහකොමසාරිස්වරුන් යළි කැඳවීමට තීරණය කළ අතර, ඒ අනුව මාලදිවයිනේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් ලෙස කටයුතු කළ මේජර් ජනරාල් (විශ්‍රාමික) ඒ.බී තෝරදෙණිය මහතා වෙනුවෙන් රෝහණ බැද්දගේ මහතා නම් කරනු ලැබ ඇත.