(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)

මුන්දලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජලයෙන් යටවී තිබූ ගම්මාන රැසක් බේරා ගැනීමට උඩප්පුව මෝය කට අද (22) සවස කපා දැමූ බව පුත්තලම ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය පවසයි.

මේ දිනවල පවතින ධාරානිපාත වර්ෂාව හේතුවෙන් මුන්දලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් නවයක ජලය බැස නොයා තිබූ ගම්මාන 20 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක ජලය බැස්සවීම සඳහා මෙසේ උඩප්පුව මෝය කැපීම සිදුකර තිබුණි.

මදුරන්කුලිය, නවදන්කුලම, පල්වාසල්වාඩුව, විරපුර, පුදුගම, මංගලඑළිය, කුඩිරිප්පුව, තාරකුඩිවිල්ලුව, කරතන් විල්ලුව යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම්වල   පවුල් 372ක, පුද්ගලයින් 1339ක් වැසි ජලය බැස නොගොස් පීඩාවට පත්ව සිටිති.

මුන්දලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් විජානි වසන්තිකා මහත්මියගේ ඉල්ලීම මත පුතත්ලම ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය මෝය කපා දැමීමට කටයුතු  කර තිබුණි.