(සුජිත් හේවාජුලිගේ)

පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නියෝජ්‍ය නායක මධුමාධව අරවින්ද මහතා ඔහු එම පක්ෂයේ දැරූ සියලු තනතුරුවලින් අද (08) ඉල්ලා අස්වී ඇත.

ඔහු ඒ පිළිබඳව පක්ෂ නායකත්වයට දැනුම් දී ඇතැයි ද වාර්තා වෙයි.