(ප්‍රියානි මංගලිකා)

නිකවැරටිය ජයන්ති මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයට ඡන්ද දායකයින් ප්‍රවාහනය කළ බවට සැකපිට සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු සහ නවීන මෝටර් රථයක් අද (16) අත්අඩංගුවට ගත් බව නිකවැරටිය පොලිසිය පවසයි.

සැකකරුවන් දෙදෙනා නිකවැරටිය ,බලගොල්ලාගම ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් බවද පොලිසිය සඳහන් කරයි.

සැකකරුවන් අදාල මෝටර් රථයෙන් ඡන්ද දායකයන් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටියදී ජයන්ති මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය ආසන්නයේදී පොලිස් ජංගම සංචාර රාජකාරියේ යෙදී සිටි නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුකර ඇත.

සිද්ධිය පිලිබඳව නිකවැරටිය පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ  සිදු කරයි.