( එම් .සුසිල්  ප්‍රියන්ත )

මැතිවරණ කොම්සමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාගේ අම්බලන්ගොඩ  පිහිටි නිවස  සොරුන් බිද අතැයි අම්බලන්ගොඩ  පොලීසිය කියයි .
 
නිවසේ ඉදිරිපිට දොර විවෘතව ඇතැයි අසල්වාසියකුගේ දැනුම්දීමකට  අනුව සොයා බැලීමකදී  සොරුන් බිද ඇති බව අනාවරණයවූ බවද පොලීසිය කියයි .

බොහෝ වේලාවට ඇදිරි නීතිය දමා තිබෙන වේලාවක රාත්‍රියේ මේ නිවස සොරුන් බිදින්නට ඇති බවට පොලීසිය සැකකරයි .
නිවසේ ඉදිරිපස දොර කඩා නිවසට ඇතුළුවුවද එහි තිබී රැගෙන ගියේ මොනවාදැයි තවමත් අනාවරනය වී නොමැත.
     
 මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති  මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාගේ මේ නිවස  අම්බලන්ගොඩ --බටපොළ මාර්ගයේ අම්බලන්ගොඩ පෝරඹ ප්‍රදේශයේ  මාර්ගය අයිනේ පිහිටා ඇති බවත් එය දැනට කාලයක් තිස්සේ සිටම වසා දමා තිබෙන බවත් පොලීසිය  කියයි .
 
 
     අම්බලන්ගොඩ පොලීසිය මේ පිළිබදව වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වයි .