(මහින්ද නිශ්ශංක)
 
ලබන ජනවාරි 1 වැනි දා සිට මගී ප්‍රවාහන පෞද්ගලික බස් රථවල වාදනය කෙරෙන ඝෝෂාකාරී සංගීතය නවතා දැමීමට මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පියවර ගෙන තිබේ.
 
එම ඝෝෂාකාරී සංගීතය වෙනුවට සුභාවිත ගී හඳුන්වා දෙන ලෙස අමාත්‍යවරයා ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන්ට අද(24) උපදෙස් දුන්නේය.