(සම්පත් ප්‍රියනන්දන සහ නාලක ජේ. හෙට්ටිආරච්චි)

බලන්ගොඩ - හැටන්  ප්‍රධාන මාර්ගයට පින්නවල ප්‍රදේශයේදී පස්කන්දක් කඩාවැටීමෙන් සහ මාර්ගයට  ගල්  පෙරලීමෙන් අද (19) පැය කිහිපයක් එම මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනයට බාධා  ඇතිවිය.

ඉඔුල්පේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, ඉඔුල්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව සහ පින්නවල පොලිසිය එක්ව බැකෝ යන්ත්‍ර යොදා එම පස්කන්ද සහ මාර්ගයට පෙරළුණු ගල් මාර්ගයෙන්  ඉවත්කිරීමට  කටයුතු කරන ලදී. එහෙත්  අද  (19) සවස  ප්‍රදේශයට  පැවැති  අධික  වර්ෂාවත්  සමග  යළි  එම  ස්ථානයෙන්ම මාර්ගයට පස් කඳු  කඩා වැටී ඇත.
 
පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් බලන්ගොඩ - හැටන් මාර්ගයට පින්නවල ප්‍රදේශයේ පස් කඳු කඩාවැටීම සහ ගල් පෙරලිම තවදුරටත්  සිදු විය හැකි බැවින් විමසිලිමත්ව එම  මාර්ගය භාවිතා කරන මෙන් ඉඔුල්පේ ප්‍රදේශීය ලේකම් බී.එම්.බී.එම්.ඒ. බටුගෙදර මහතා ජනතාවට දැනුම් දෙයි. මේ අතර  මේ සම්බන්ධයෙන් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය දැනුම්වත් කළ බවත් එම නිලධාරීන් මෙම ස්ථානය පරික්ෂා කිරීම සඳහා  පැමිණීමට නියමිත බවද ඉඔුල්පේ⁣ ප්‍රාදේශීය ලේකම් බටුගෙදර මහතා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.