(ප්‍රසන්න පත්මසිරි)

බදුල්ල-බිබිල ඒ5 මාර්ගයේ මිල්ලබැද්ද ප්‍රදේශයේ හොප්ටන් වතුයාය සමග මාර්ගය 22 උදේ සිට නාය යාමට ලක්වීමෙන් පස්සර-ලුණුගල අතර මාර්ගය අද (22) සිට සම්පුර්ණයෙන්ම වසා තැබන බව බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක ඊ.එම් උදයකුමාර  මහතා පැවසිය.

පස්සර-ලුණුගල අතර 19 කනුව මිල්ලබැද්ද ගම්මානයේ මිල්ලඔය අසල හොප්ටන් තේවතු ප්‍රදේශය සමඟ ප්‍රධාන මාර්ගය නාය යාමට ලක්වෙමින් පැවතීමෙන් මාර්ගය වසා ඇත.

ප්‍රධාන මාර්ගයේ විශාල ප්‍රදේශයක ඉරි තැලීම් ඇතිවී මාර්ගය අඩියක් ගිලා බැස තිබෙන අතර මාර්ගයට ඉහළ කඳු ප්‍රදේශය සහ මාර්ගයට පහළින් තිබෙන තේවතු ප්‍රදේශයේ අක්කර හයක පමණ ප්‍රදේශයක් ඉරිතලා ගිලා බැස තිබෙන නිසා පහලින් ගලා බසින මිල්ල ඔයට මඩ ජලය ගලා බසින බවද අධ්‍යක්ෂකවරයා පැවසීය.

නායයෑමට ලක්ව තිබෙන මාර්ගයේ දෙපස අඩි දෙකක් උසට පස් වැටී දමා කිසිඳු වාහනයකට ගමන් කිරීමට නොදී දැඩි පොලිස් ආරක්ෂාවක් දමා තිබෙන බවද කියයි.

මාර්ගය වසා තැබිම නිසා පස්සර-ලුණුගල අතර ගමන් කිරීමට කිසිදු මාර්ග පහසුකමක් නොතිබීම නිසා මගී ජනතාව දැඩි අසීරුතාවයට පත්ව සිටිති.

ලුණගල පොලිස් නිළධාරීන් මාර්ගය දෙපස ආරක්ෂාව තරකර තිබේ.

පවතින වර්ෂාවත් සමග පස්සර-ලුණුගල අතර මාර්ගයේ කදු ප්‍රදේශ තැනින් තැන නාය යෑමට ලක්ව මාර්ගය අවහිර වි තිබෙන බවද උදයකුමාර මහතා පැවසිය.