(නාලක සංජීව දහනායක)
 
දිනේෂ් ගුණවර්ධන, විමල් වීරවංශ, බන්දුල ගුණවර්ධන ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන් දෙනෙකු ඊයේ (7) උදෑසන පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ විදුලි සෝපානයේ සිරවීමෙන් පසුව, එහි ගමන් කළ හැකි මන්ත‍්‍රීවරුන් ප‍්‍රමාණය සඳහන් කරමින් දැන්වීමක් අද (8) එම විදුලි සෝපානයේ අලවා තිබිණි.

හය දෙනෙකුට පමණක් ගමන් කළ හැකි එම විදුලි සෝපානයේ මන්ත‍්‍රීවරුන් 12 දෙනෙකු ගමන් කිරීම නිසා එහි දොර විවෘත නොවීමෙන් මන්ත‍්‍රීවරුන් එම අවදානමට ලක්විය.

(ඡායාරූප - ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි)