(රංජන් කස්තුරි)

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබාදුන් අතුරුතහනම් නියෝගය මත පාර්ලිමේන්තුව හෙට (14) රැස්වීමට බාධාවක් නැතැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පත්කළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා ලංකාදීපයට පැවැසීය.

ජනාධිපතිවරයා පසුව නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය අවලංගුව පවතින අවස්ථාවක ජනාධිපතිවරයා විසින් ඊට ඉහතදී නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය වලංගු වන බවද ඔහු කීය.

ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව හෙට (14) පෙරවරු 10 ට කැඳවමින් නිකුත් කළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය වලංගු වන බවද ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා පැවැසීය.