(මහින්ද නිශ්ශංක)

දැනට රටපුරා පවතින තත්වය මත පෞද්ගලික බස්‍ රථ ධාවනය සම්බන්ධව විශේෂ සාකච්ඡාවක් පෞද්ගලික බස්‍ රථ හිමියන්ගේ සංගම් සහ මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අතර හෙට (12) පෙරවරුවේ ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්වේ. 

මෙම සාකච්ඡාවට පෞද්ගලික බස්‍ රථ හිමියන්ගේ සංගම් සියල්ලටම ආරාධනා කරන බව ද අමාත්‍යාංශය පවසයි.