(ඩයනා උදයංගනී)
            
දිවයිනේ පුරා දිස්ත‍්‍රික්ක 17කට බලපා ඇති වියළි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් පවුල් 176,152 කට අයත් පුද්ගලයින් 625,770 දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව සිටින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.
 
මේ වන විට බස්නාහිර පළාත හැර දිවයිනේ සියලු පළාත්වලට වියළි කාලගුණයෙන් පීඩා එල්ල වී ඇත. 

සබරගමුව පළාතේ රත්නපුරය, වයඹ පළාතේ පුත්තලම සහ කෑගල්ල, උතුරු පළාතේ වව්නියාව, යාපනය, මන්නාරම, කිලිනොච්චිය සහ මුලතිව්, මධ්‍යම පළාතේ මාතලේ සහ මහනුවර, දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට, උතුරුමැද පළාතේ පොළොන්නරුව සහ අනුරාධපුරය, නැගෙනහිර පළාතේ අම්පාර, ත‍්‍රිකුණාමලය සහ මඩකලපුව, ඌව පළාතේ මොණරාගල යන දිස්ත‍්‍රික්කයන්හි ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 119 ක ජනතාව මෙලෙස පීඩාවට පත්ව සිටින බව එම මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (මාධ්‍ය) ප‍්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා සඳහන් කළේය. 
            
මින් වැඩිම බලපෑමක් එල්ල වී ඇත්තේ උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වලට වන අතර උතුරු පළාතේ වව්නියාව, යාපනය, මන්නාරම, කිලිනොච්චිය සහ මුලතිව් දිස්ත‍්‍රික්කවල පවුල් 60,005කට අයත් පුද්ගලයන් 201,836ක් සහ නැගෙනහිර පළාතේ අම්පාර, ත‍්‍රිකුණාමලය සහ මඩකලපුව දිස්ත‍්‍රික්කවල 40,018කට අයත්  1,63,091 දෙනෙක් වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව සිටිති.
            
මීට අමතරව සබරගමුව පළාතේ රත්නපුරය දිස්ත‍්‍රික්කයේ පවුල් 8,035කට අයත් 27,793 දෙනෙකු,  වයඹ පළාතේ පුත්තලම සහ කෑගල්ල දිස්ත‍්‍රික්කවල පවුල් 17,302කට අයත් 57,018 දෙනෙකු, මධ්‍යම පළාතේ මාතලේ සහ මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්කවල පවුල් 20,587කට අයත් 73,489 දෙනෙකු, දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට දිස්ත‍්‍රික්කයේ පවුල් 2,149කට අයත් 9,316 දෙනෙකු, උතුරුමැද පළාතේ පොළොන්නරුව සහ අනුරාධපුරය දිස්ත‍්‍රික්කවල පවුල් 10,914කට අයත් 35,651 දෙනෙකු, ඌව පළාතේ මොණරාගල දිස්ත‍්‍රික්කයේ පවුල් 17,142කට අයත් 57,576 දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව සිටින බව ද සහකාර අධ්‍යක්‍ෂවරයා පැවසීය.
            
පීඩාවට පත් ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය සැපයීම සඳහා ජල බවුසර් හා ජල ටැංකි යොදවා ඇති අතර දිස්ත‍්‍රික් ලේකම්වරුන් වෙත අවශ්‍ය මුදල් ප‍්‍රතිපාදන ද නිකුත් කර ඇතැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.