(රංජන් කස්තුරි)

ආණ්ඩුක්‍රමව්‍යවස්ථාවත් පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තරීතරභාවය තහවුරුකර ගැනීමටත් සියලු දේශපාලන එදිරිවාදිකම් පසකලා සෑම පුරවැසියෙකුම දුර්දාන්ත බලවේගයන්ට එරෙහිව ඉදිරියට පැමිණිය යුතු කාලය  එළැඹ ඇතැයි හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

එම නිවේදනයේ මෙසේද සඳහන් වේ.