නව විදේශ අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාට චීන විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වැන්ග් යී මහතා සුබ පැතුම් එක්කර ඇත.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාට පණිවුඩයක් එවමින් චීන විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා එලෙස සුබපැතුම් එක් කර තිබේ.

වසර 62කට පෙර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය එකිනෙකට ගෞරවයෙන් සහ සමාන ලෙස සැලකූ බව සඳහන් කර තිබෙන චීන විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා දෙරටේ උපායමාර්ගික සහයෝගීතාව සහ මිත්‍රත්තවය, අවංකකම, අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගය සහ පරම්පරා ගණනක මිත්‍රත්වය යන කරුණු මත ගොඩනැගී ඇතැයි ද සඳහන් කර ඇත.  

මාවතක්-තීරයක් (බෙල්ට් ඇන්ඩ් රෝඩ්) ව්‍යාපෘතිය යටතේ ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය ක්‍රියාකාරී ලෙස දෙරටේ සහයෝගීතාව වැඩි දියුණු කරගෙන ඇති බවත් පුද්ගල සබඳතා හා හුවමාරු වැඩි දියුණු කරගෙන ඇති බවත් සඳහන් කළ චීන විදේශ ඇමැති වැන්ග් යී මහතා පසුගිය වසර කිහිපයේදී එමගින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්පත් කරගෙන ඇති බව ද පවසා තිබේ.

දෙරට තිබෙන සාම්ප්‍රදායික මිත්‍රත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරගැනීමටත් විවිධ ක්ෂේත්‍ර තුළින් දෙරට තිබෙන සන්නිවේදනය සහ සහයෝගීතාව තවදුරටත් වර්ධනය කරගැනීමටත් චීන-ශ්‍රී ලංකා සබඳතා වඩාත් හොඳින් සංවර්ධනය කරගැනීමටත් දිනේෂ් ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා සමඟ කටයුතු කිරීමට සූදානම් බව ද චීන විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වැන්ග් යී මහතා තවදුරටත් සඳහන් කර ඇත.

ෂිංහුවා ඇසුරිනි
055