පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව පත්කිරීමේදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පත් කළ නව ආණ්ඩුවට බහුතර සාමාජිකයන් පිරිසක් පත් කර දෙනු ඇතැයි විශ්වාස කරන බව දන්වමින්  දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා කාතානායක කරු ජයසූරිය මහතාට ලිපියක් යොමු කර ඇත.

එම ලිපියේ මෙසේ ද සඳහන් වේ.  

    ‘‘ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස පත්කරමින් පිහිට වූ නව රජයට ප්‍රමාද වී හෝ තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කිරීමට තීරණය කිරීම පිළිබඳ මාගේ ස්තූතිය ඔබ වෙත පිරි නැමීමට කැමැත්තෙමි.

අතීතයේ සුළුතරයක් ආණ්ඩු පක්ෂයට තිබියදී ජනාධිපතිවරු දෙදෙනෙක් ආණ්ඩු දෙකක් පත් කර ඇත. එනම් 2004 මැතිවරණයෙන් පසු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය පත් කළ ආණ්ඩුව හා 2015 ජනවාරි 08 දින ජනාධිපති මැතිවරණයෙන් පසුව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පත් කළ ආණ්ඩුවයි.

2004 මැතිවරණයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුව රැස්වී පළමු දිනයේදීම පැවති කතානායක තේරීම් ඡන්ද විමසීමෙන් ආණ්ඩු පක්ෂය පරාජය විය. ඒ අනුව ආණ්ඩු පක්ෂයට බහුතරයක් නොමැති බව ඔප්පු වූ අතර ඡන්දයෙන් ජයගත්තේ විපක්ෂයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් යෝජනා වූ විජමු ලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමාය.

විජමු ලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමා විසින් පත් කළ තේරීම් කාරක සභාවට ආණ්ඩු පක්ෂයේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් දස දෙනෙක්ද, මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසයෙන් එක් අයෙක්ද, වතුකම්කරු කොන්ග්‍රසයෙන් එක් අයෙක්ද, කඳුරට පෙරමුණෙන් එක් අයෙක්ද, හෙළ උරුමයෙන් එක් අයෙක්ද වශයෙන් පත් කර ගන්නා ලදී. ඒ අනුව ආණ්ඩු පක්ෂයට දාහතර දෙනෙක් (14) ලැබුණි. විපක්ෂයට හිමි වූයේ නවදෙනෙකු (09) වන අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පස්දෙනක් සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙක්ද, ද්‍රවිඩ සන්ධානයට දෙදෙනෙක්ද වන ලෙසිනි.

කතානායකතුමනි, එසේම 2015 ජනවාරි 08 දින මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පත්කළ අගමැතිවරයාට හා එම ආණ්ඩුවට සිටි මුළු මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව 50ට අඩුය. එසේම විපක්ෂයට ඒ වන විට මන්ත්‍රීවරුන් 150ට වැඩි ගණනක් සිටි බවද ඔබතුමා ඉතා හොඳින්ම දන්නා කරුණකි.

එහෙත් එවකට කතානායකවරයා ලෙස සිටි චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා තේරීම් කාරක සභාව පත් කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ රජයට පස්දෙනෙක්ද 150 කට වැඩි පිරිසක් සිටි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයටද පස්දෙනෙක්ද, වතුකම්කරු කොංග්‍රසයට එක් අයෙක්ද, හෙළ උරුමයට එක් අයෙක්ද, ජාතික කොංග්‍රසයට එක් අයෙක්ද, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට එක් අයෙක් හා ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයට දෙදෙනෙකු බැගිනි. ඒ අනුව නව ආණ්ඩුව පත් කළ පිරිසට නව දෙනෙක් (09) ලබාදීමෙන් ආණ්ඩුවට බහුතරය ලබාදී තිබුණි.

මේ වන විට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ කිසිවෙක් රජයට එක් වී නොසිටි බව ඔබතුමාට කාරුණිකව මතක් කරනු කැමැත්තෙමි.

ඒ අනුව යමින් මෙවර පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට සාමාජිකයන් පත් කිරීමේදී ඔබතුමා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පත් කළ නව රජයට බහුතර සාමාජිකයන් පිරිසක් පත් කර දෙනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරමු.

ඒ අනුව දෙළොස් දෙනෙකුගෙන් යුතු තේරීම් කාරක සභාවට ආණ්ඩු පක්ෂය වෙනුවෙන් මේ සමඟ අමුණා ඇති ලිපියේ සඳහන් හත් දෙනා පත් කර දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබතුමා තේරීම් කමිටුවේ සංඛ්‍යාව දෙළොස් දෙනෙකුට වඩා වැඩි කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් ඒ බව මාවෙත දැනුම් දෙන ලෙසද, එවිට ආණ්ඩු පක්ෂය වෙනුවෙන් තේරීම් කාරක සභාවට අමතර මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නම් යෝජනා කර එවීමටද බලාපොරොත්තු වන බවද කාරුණිකව සඳහන් කරමි.‘‘

 

055