රංජන් කස්තුරි
 
ජල විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ජලාශවල ජල මට්ටම තවමත් අඩුම මට්ටමක පවතින හෙයින් ජල විදුලි නිෂ්පාදනය මේ වන විට 10 % පමණ දක්වා අඩුවී ඇතැයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

මේ අතර බලාගාර ආශ්‍රීත ජලාශවල ජල මට්ටම මේ වන විට 29 % පමණ දක්වා අඩුවී ඇතැයි ද ලංකා විදුලිබල මණෟඩලය පවසයි.

දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේහවලට බලපා ඇති තද සුළං සහිත කාලගුණික තත්වය හේතුවෙන් විදුලි රැහැන් පද්ධතියට හානි වී තිබෙන අතර ඊයේ (15) සහ අද (16) ඇතැම් ප්‍රදේශවලට කෙටි වේලාවක් විදුලිය විසන්ධිවී තිබු බවද විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.