(රංජන් කස්තුරි)

ශ්‍රී ලංකාවේ නව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සුභාශිංෂණය කරන බව ජපානයේ විදේශ අමාත්‍ය මොතෙගි තොෂිමිත්සු මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි

එම නිවේදනයේ මෙසේද සඳහන් වේ