(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)

ජනාධිපතිවරණය සමයේදී සමාජ මාධ්‍ය නිරීක්ෂණය සඳහා ක්‍රමවේද රැසක් භාවිත කරන බවත් සිදුවීම් එකින් එක නිරීක්ෂණය කරන අතර යුරෝපා සංගමයේ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ දූත කණ්ඩායමේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධානී දිමිත්‍රා යුවානෝ මහත්මිය ‘ලංකාදීපය’ට පැවැසුවාය.

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින යුරෝපා සංගමයේ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ දූත කණ්ඩායම නොවැම්බර් 16 වැනිදා පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණයේ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කටයුතු ඉකුත් දා නිල වශයෙන් ආරම්භ කළ අතර මෙවර ඔවුන් සමාජ මාධ්‍ය හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කර තිබේ.

අන්තර්ජාලය කෙරෙන හා සිදුවන දේශපාලන සන්නිවේදන කටයුතු විශ්ලේෂණය කිරීමට උපකරණ හා විවිධ තාක්ෂණික ක්‍රමවේද රැසක් භාවිත කරන බව මේ සම්බන්ධයෙන් කරන ලද විමසීමකදී දිමිත්‍රා යුවානෝ මහත්මිය කීවාය. එමගින් අපට ප්‍රචණ්ඩත්වය ඇති කිරීමට ගන්නා ලද උත්සාහ කිරීම්, පෙළඹවීම්, වෛරී හා භයානක ප්‍රකාශ, අපහාස, දුස් තොරතුරු සහ ව්‍යාජ පුවත් යනාදිය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු එකතු කරගැනීමට හැකි බව ද ඇය පැවැසුවාය.

ඊට අමතරව මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය හැසිරීම, භාවිතය සහ ඒවායේ අන්තර්ගතය ද නිරීක්ෂණය කරන බව ද දිමිත්‍රා යුවානෝ මහත්මිය සඳහන් කළාය.

“එම නිරීක්ෂණ කටයුතුවලදී අපි අන්තර්ජාල ක්‍රියාකාරකම් විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන් සහ සමාජ මාධ්‍ය බලපෑම්කරුවන්ගේ හැසිරීම, ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය කරනවා. අපි එකින් එක සිද්ධිය අධ්‍යයනය කරනවා, නිරීක්ෂණය කරනවා වගේම ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් සිටිනවා” යැයි ද ඇය වැඩිදුරටත් කීවාය.