(දයාරත්න ඇඹෝගම)

සීමාසහිත පොස්පේට් සමාගමේ නව සභාපතිවරයා ලෙස කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මහතා විසින් ජනාධිපති නීතිඥ කරුණාරත්න හේරත් මහතා පත්කර තිබේ.

මහව විජයබා මධ්‍ය විද්‍යාලයෙන් මුලික අධ්‍යාපනය ලැබු  නීතිඥ කරුණාරත්න හේරත් මහතා වසර 38ක කාලයක් නීතිඥ වෘත්තීයේ නියලී ඇති අතර වර්තමානයේ ජනාධිපති නීතිඥවරයකු ලෙස සිය රාජකාරී කටයුතුවල නිරත වී සිටියි.  

ආර්ථික විද්‍යා ගෞරව උපාධිධාරියකු ද වන අතර අනුරාධපුර හා උතුරුමැද නීතිඥ සංගම්වල සභාපතිවරයා ලෙස ද කටයුතු කරන්නෙකි. ඔහු විසින් නීතිඥ ක්ෂේත්‍රයේ ග්‍රන්ථ රාශියක් ද රචනා කර ඇත.

ජනාධිපති නිතිඥ කරුණාරත්න හේරත් මහතා මිහින්තලය ආසනයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා ලෙස ද කටයුතු කරයි.

මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ. ඩී. එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා ඇතුළු නිලධාරීහු පිරිසක් සහභාගී වූහ.