ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාත් එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකයන් සහ කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් මේ අවස්ථාවේදී ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවැත්වෙමින් තිබේ. 

(36698)