(නිමල කොඩිතුවක්කු)

මේ වසර සඳහා වන අයවැය ලේඛනය මගින් ගුරුවරුන්ට හා විදුහල්පතිවරුන්ට ගෙවනු ලබන දීමනා වැඩි කරන ලෙසට ලංකා ගුරු සේවා සංගමය රජයෙන් ඉල්ලිමක් කරයි.

ගුරුවරුන් හා විදුහල්පතිවරුන් ඔවුන් සහභාගී වන තත්ත්වකව, වැඩමුලු හා රැස්වීම් සඳහා පිළිගත් ක‍්‍රමවේදයක් තුළ ප‍්‍රමාණවත් දීමනා නොගෙවීමත් ඇතැම් අවස්ථාවල නෙගෙවා පැහැර හරින බවත් ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ මහතා සඳහන් කරයි.

සෙසු රාජ්‍ය සේවයේ මෙන්ම ගුරුවරුන් හා විදුහල්පතිවරුන්ගේ සේවා කාලයෙන් හා ආයතනයෙන් බැහැරව සිදුකරන  රාජකාරී සඳහා ප‍්‍රමාණවත් ලෙස දීමනා වැඩි කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසත් මහින්ද ජයසිංහ මහතා රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා, ලේකම්වරයා දැනුවත් කර ඇතැයිද මහින්ද ජයසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.