(සිරංගිකා ලොකුකරවිට)

ග්‍රාම නිලධාරී සේවාව ආරම්භ කර ඇත්තේ සාම නිලධාරියෙකු ලෙස බැවින් ග්‍රාම නිලධාරීවරුන්ට වැඩවර්ජනය කිරීමේ අයිතියක් නැතැයි අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශකටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා අද (24) ගාල්ලේදී පැවසීය.

එහිදී අමාත්‍යවරයා මෙසේ ද පැවසීය,

     "අපේ රජය බලයට පත්වූ අවස්ථාවේ දී ග්‍රාම නිලධාරීන් වෙනුවෙන් සේවා ව්‍යවස්ථාවක් හදලා දැන් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්වෙන විට ග්‍රාම නිලධාරීන් සේවා ව්‍යවස්ථාවක් ඉල්ලලා වර්ජනය කරන්න හදනවා.

මේක දේශපාලන වාසි බලාගෙන කරන්න හදන වැඩක්. අපේ රජය බලයට පත්වෙලා ගතවුණේ අවුරුදු තුනයි. මම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා වූ අවස්ථාවේ ග්‍රාම නිලධාරී වෘත්තීය සමිති කැඳවලා සාකච්ඡා වට ගණනාවක් තියලා ග්‍රාම නිලධාරීන් වෙනුවෙන් සේවා ව්‍යවස්ථාවක් හදන්න ආරම්භ කළා.

දැන් ඒ කටයුතු අවසන් කරලා තිබෙනවා. ඉදිරි දින කිහිපයේ දී මේ සේවා ව්‍යවස්ථාව අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට ඉදිරිපත් කරන්න සියල්ල සූදානම් කරලා තියෙද්දී එක්තරා ග්‍රාම නිලධාරීන් පිරිසක් වැඩ වර්ජනයකට සූදානම් වෙනවා. ග්‍රාම නිලධාරීන්ට වර්ජන කරන්න බැහැ.

ඔවුන් සාම නිලධාරීන්. 1961 දී මේ සේවාව ආරම්භ කරලා අවුරුදු ගණනාවක් ගත වුණා. විෂ්‍ය භාර ඇමතිවරු රැසක් හිටියා. ජනාධිපතිවරු කිහිප දෙනෙක් හිටියා. ඒ කාලවල සේවා ව්‍යවස්ථාවක් ඉල්ලලා කවුරුවත් උද්ඝෝෂණ කළේ නැහැ. මම විෂය භාර ඇමතිවරයා බවට පත්වෙලා සේවා ව්‍යවස්ථාව හදලා එය සම්මත කරන්න සූදානම් වෙනකොට කට්ටියක් සූදානම් වෙනවා සේවා ව්‍යවස්ථාවක් ඉල්ලලා වර්ජන කරන්න අවශ්‍ය නෑ, අපි වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. දේශපාලන වාසි බලාගෙන වර්ජනය කරලා අනවශ්‍ය කලබල කරන්න එපා කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා."

අමාත්‍යවරයා එහි දී කියා සිටියේ ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ සේවා ව්‍යවස්ථාව සකස් කිරීම සඳහා රාජ්‍ය නිලධාරීන්, ග්‍රාම නිලධාරී වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් සමඟ සාකච්ඡා වට රැසක් පවත්වා එය කෙටුම්පත් කළ බවයි.

ඉදිරියේ දී අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට සියල්ල සූදානම් කර තිබිය දී දේශපාලන වාසි බලාගෙන ඇතැම් වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් අසත්‍ය කරුණු ප්‍රචාරය කරන බවත් අමාත්‍යවරයා තවදුරටත් කියා සිටියේය.