(රංජන් කස්තුරි)

මෝටර් රථ සඳහා අයකරන කාබන් බද්ද අහෝසි කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

කාබන් බද්ද අහෝසි කිරීමේ යෝජනාව ලබන බදාදා (23) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවද මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා කොළඹ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ අද (17) පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී පැවසීය.

ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ලබාදී ඇති පොරොන්දුවක් ඉටුකිරීමක් ලෙස එම පියවර ගන්නා බවද මංගල සමරවීර මහතා කීය.

මෝටර් රථවල ඉන්ධන දහනය සැලකිල්ලට ගෙන හා අයවැය යෝජනාවකට අනුව ඉකුත් ජනවාරි මාසයේ සිට කාබන් බද්දක් හඳුන්වාදීමට රජය පියවර ගෙන තිබිණි.

කාබන් බද්ද වසර 5 ට අඩු , වසර 5 – 10 දක්වා සහ වසර 10 ට වැඩියෙන් භාවිත කළ වාහන සඳහා කාණ්ඩ තුනක් යටතේ කාබන් බද්ද පැනවිණ.