( බන්දුල ඉලේපෙරුම)
 
පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටු රැස්වීම් පෙර පරිදි සජීවීව මාධ්‍ය හරහා ලබාදෙන ලෙසත් මේ වනවිට එහි ඩිලේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක් විකාශය කිරීම කෝප් කමිටුවේ විනිවිද භාවයට ගැටලුවක් බවත් අද(23)  පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භයේදී ප්‍රශ්නයක් මතු කරමින් ජාතික සමගි බලවේගයේ මන්ත්‍රී එස්.එම්.මරික්කාර් මහතා කථානායකවරයාට පෙන්වා දුන්නේය.

කෝප් කමිටුව මාධ්‍යයට විවෘත විය යුතු බවත් එය සංස්කරණය කර ඉදිරිපත් කිරීම නොකරන ලෙසත් දිගින් දිගටම විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු ඉල්ලා සිටි අතර ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා කියා සිටියේ .මේ පිළිබඳ කෝප් කමිටුවේදී අවධාරණය කළ බවත් ඒ පිළිබඳ සොයා බලා කටයුතු කිරීමට නව සභාපති ආචාර්ය චරිත හේරත් මහතා ප්‍රකාශ කළ බවත් කියා සිටියේය.

කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා කියා සිටියේ මේ ගැන සොයා බලන බවයි.