(මහින්ද නිශ්ශංක)
 
කොළඹ කොටුව සහ මහනුවර අතර විශේෂ දුම්රියක් හෙට(17) සිට ලබන ජනවාරි 2 දා දක්වා ධාවනය කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු යොදා තිබේ.
 
පාසල් නිවාඩු කාලය වෙනුවෙන් ධාවනයට යොදවා ඇති මෙම දුම්රිය කොටුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් පෙ.ව. 9.00ට පිටත් වී  දහවල් 11.30ට මහනුවර දුම්රිය ස්ථානයට ළඟා වන බව නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී(වාණිජ) වී. එස්. පොල්වත්තගේ මහතා පැවසීය.
 
මහනුවර දුම්රිය ස්ථානයෙන් ප.ව. 4.55ට පිටත්වන මෙම දුම්රිය රාත්‍රී 7.30ට කොටුව දුම්රිය ස්ථානයට ළඟා වේ.