(රන්ජන් කස්තුරි)
 
දුෂ්කර ප්‍රදේශවල පාසල් සිසුන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතාකිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා රජයේ ඉල්ලීම පරිදි එක්සත් ජනපදයේ සාම බලකායේ ස්වේච්ඡා ගුරුවරුන්ගේ සේවය ලබාගැනීම අමාත්‍යංශය කටයුතු කරමින් තිබේ.

 
ඒ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා සහ ඇමෙරිකානු තානාපති අලෙයිනා බී. ටෙප්ලිස්ට් මහත්මිය අතර සාකච්ඡාවක් අද(08) අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේදී පැවැත්විණි.
 
ඇමෙරිකානු ස්වේච්ඡා ඉංග්‍රීසි ගුරුවරුන්ගේ සේවය 1960 දශකයේ සිට 90 දශකය දක්වා ලබාදෙමින් මෙරට ඩෙලික් ගුරු පුහුණු වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරිණි. නැවතත් 2020 වසරේ සිට ඇමෙරිකානු ස්වේඡා ගුරුවරුන්ගේ සේවය ලබාදීමට කැමැත්ත පළ කර ඇති අතර එහි පළමු අදියර යටතේ ගුරවරුන් 150කගේ සේවය දුෂ්කර පලාත් සිසුන්ට ලබාදීමට නියමිතය.