(පාලිත ආරියවංශ)

නාය යාමත් සමඟ මාර්ගයට ගල් කඩා වැටීම හේතුවෙන් ඇල්ල - වැල්ලවාය මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දැමූ බව බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් දමයන්ති  පරණගම මහත්මිය පැවසීය.

ඡායාරූප හා විඩියෝ - සමන් පාලිත නානායක්කාර