(රංජන් කස්තුරි)

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයෙන් ශ්‍රී ලංකා පෙදුජන පෙරමුණ කොට්ඨාස 17 ම ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් විය.

මැතිවරණ කොමිසන් සභාව අද (11) රාත්‍රීයේ නිකුත් කළ සමස්ථ ප්‍රතිඵලයට අනුව ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් අවිත්තාව,ඕමන්ත,මැටිවිලිය,ඉඳිපලේගොඩ,අමුගොඩ,කැටන්දොල,ඇලිපිටිය, නවදල,බටුවන්හේන, තලාව, කුඩාගල කදිරන්දොල, වල්ලඹගල පිටුවල,ඇල්ල අම්බනකහදූව පිනිකහ සහ තිබ්බොටුවාව යන කොට්ඨාස සියල්ලටම ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂකයෝ තේරී පත්වූහ.