(ශාන්ත රත්නායක)

රටපුරා ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතිය අකුරටම පිළිපදින ලෙස රජය ජනතාවට දැනුම් දීමත් සමඟ අද (27) සවස් කාලයේදී ආරක්ෂක අංශ විසින් කැලණි පාලම අසල පොලිස් මාර්ග බාධක දමමින් සියලු ම වාහාන පරීක්ෂාවට ලක් කෙරිණි.

එහි අවස්ථා ඡායාරූපවල දැක්වේ.