(ආරියරත්න රණබාහු සහ සුජිත් හේවාජූලිගේ)

ආබාධිත පොලිස් රණවිරුවන්ගේ නොවිසඳුනු ප්‍රශ්නවලට කඩිනමින් විසඳුම් ලබාදෙන ලෙස විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද(08) රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

ඔවුන්ගේ අනුමත කර ඇති උසස්වීම්, විශ්‍රාම වැටුප්, හිඟ මුදල්, අවුරුදු 55ට පෙර මිය ගිය විට වැටුප් හා දීමනා යැපෙන්නන්ට ලබාදීම සහ අග්‍රහාර රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයේ දායකත්වය ලබාදීම යන කරුණු පිළිබඳව අවධානය යොමුකරන ලෙස ස්ථාවර නියෝග 27(2) යටතේ ප්‍රකාශයක් කරමින් විපක්ෂනායකවරයා එම ඉල්ලීම කළේය.