(දයාරත්න ඇඹෝගම)
 
අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ සරප් නිලධාරියාගේ කාර්යාල කාමරයේ ලිපි ගොනු කිහිපයකට ගිනි තබා ගණකාධිකාරිවරයාගේ මුදල් සෙප්පුව කඩා එහි වූ රුපියල් 6,300,000ක මුදලක් අද(03) සොරා ගෙන ගොස් ඇතැයි අනුරාධපුර පොලිසිය කියයි.
 
රෝහලේ සනීපාරක්ෂක කම්කරුවන් විසින් ගණකාධිකාරිවරයාගේ නිලකාමරය සහ සරප් කාර්යාලය සුද්ධ පවිත්‍ර කිරීමේදි සරප් කාමරයෙන් දුමක් පිටව යනු දැක ඒ පිළිබඳව රෝහල් පොලිසියට දන්වා ඇත.
 
පරීක්ෂා කිරීමේදී එහි ලිපි ගොනු කිහිපයක් ගිනි ගෙන තිබූ බව පොලිසිය කියයි.
 
ගණකාධිකාරිවරයාගේ කාමරය පරීක්ෂා කිරීමේදී එහි තිබු මුදල් සේප්පුව විවෘත කර තිබූ බවත් එහි තිබු මුදල් කිසියම් පිරිසක් විසින් සොරා ගෙන ඇති බවද අනාවරණය වී තිබේ.
 
මේ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ රෝහල් අධ්‍යක්ෂ දුලාන් සමරවීර මහතා කියාසිටියේය.
 
සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අනුරාධපුර පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වයි.