(ශාන්ත රත්නායක)

අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස  නීතිඥ ප්‍රියන්ත මායාදුන්නේ මහතා කොළඹ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේදි  අද (17)  සිය ධූරයේ වැඩ බාරගත්තේය.

මෙම අවස්ථාවට නීතිඥවරු පිරිසක් සහභාගී වූහ.