ශ්‍රී ලංකාවට දීර්ඝ සහ ආඩම්බරකාරී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සම්ප්‍රාදයක් ඇති බවත් එහෙත් අද (15) ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ඉතා නරක දවසක් බවත් මෙරට ජර්මානු තානාපති යර්න් රොඞ් ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර ඇත.

එම ට්විටර් පණිවුඩයේ මෙසේ ද සඳහන් වේ.

    “අද දිනය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට නරක දවසක්. ශ්‍රී ලංකාවට දීර්ඝ සහ ආඩම්බරකාරී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සම්ප්‍රදායක් තිබෙනවා. කතානායකවරයා දෙසට විවිධ දේ එල්ල කිරීම සහ පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීමට බාධා කිරීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නොවේ”. 

055