(නිමල කොඩිතුවක්කු)

රෝහලක අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ සහ ජීවිතාරක්ෂක ඖෂධ හිඟයක් ඇතිවුවහොත් ඊට පිළියම් ලෙස හදිසි වෛද්‍ය සැපයුම් ඒකකයක් සහ ක්ෂණික දුරකතන අංකයක් හඳුන්වාදීමට සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

කිසියම් රෝහලක ඖෂධ හිඟයක් ඇතිවන  ඕනෑම අවස්ථාවක ඒ පිළිබඳව හදිසි වෛද්‍ය සැපයුම් ඒකකයේ  පැය 24 පුරා ක‍්‍රියාත්මක 0766 474 777 යන ක්ෂණික  දුරකතන අංකයට ඒ බව දැනුම් දෙන ලෙසද එම අමාත්‍යාංශය රෝහල් බලධාරීන්ට දැනුම් දී ඇත.

එවැනි දැනුම් දීමක් ලද වහාම එම ඖෂධ රෝහලට සැපයීමට එම ඒකකය කඩිනම් පියවර ගන්නා බවද එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය සහ රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව එක්ව මෙම සේවය ක‍්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.