උතුරේ ඇති වූ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් විමසීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද (16) පස්වරුවේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා මුණ ගැසුණේය.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා රාජගිරියේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට පැමිණ එලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා මුණ ගැසී උතුරේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් විමසා ඇත.

උතුරු මැතිවරණ කටයුතුවලට බාධා එල්ල වන බවටත් පලාලී සහ පලෙයි ප්‍රදේශවල නීති විරෝධී අයුරින් මාර්ග බාධක දමා තිබූ බවටත් ලැබුණු පැමිණිලි නිසා අග්‍රාමාත්‍යවරයා එලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා මුණ ගැසී කරුණු විමසුවේය.

කෙසේ නමුත් අදාළ මාර්ග බාධක ඉවත් කිරීමට පොලිසිය පියවර ගෙන තිබිණි.  

055

(ඡායාරූප - ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි)