(ඡායාරූප-ඉෂාන් සංජීව)

මාලබේ සයිටම් ආයතනයට විරෝධය පළකරමින් අද (04) කොළඹ කොටුවේ දී පැවති රැළියේ සහ විරෝධතා පාගමනේ අවස්ථා කිහිපයක්.

වැඩිදුර කියවන්න http://www.lankadeepa.lk/latest_news/10254