වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන ස්ලිම් නීල්සන් සම්මාන උළෙලේදී ලංකාදීපය පිට පිට 11 වැනි වතාවටත් වසරේ ජනප්‍රියම පුවත්පතට ලෙස සම්මාන දිනා ගත්තේය.
අද රාත්‍රියේ බත්තරමුල්ල වෝටර්ස් එජ්  හෝටලයේ පැවැති සම්මාත උළෙලේදී ඉරිදා ලංකාදීප ප්‍රධාන කර්තෘ ආරියනන්ද දොඹගහවත්ත මහතා විසින් ජනප්‍රියම පුවත්පතට හිමි සම්මානය ලබා ගන්නා ලදී.