සිර දඬුවම් නියම වූ ගලගොඩ අත්තේ ඥානසාර හිමි අද දහවල් වන විටත් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ගනිමින් සිටියේය.  ඒ හිමියන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලිසිය ගොස් සිටියත් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අද දහවල් වන විට පැමිණ සිටියේ නැත. 
 
ඡායාරූප සැපයුම - ලහිරු හර්ෂණ සහ බොදුබල සේනා