අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල  ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩල සිසුන්ගේ විරෝධතා පාගමනක් අද (05)  කොළඹ දී පැවැත්විණි.

එහි ඡායාරූප  මෙහි දැක්වේ .

( ලහිරු හර්ෂණ)