(දයාසීලි ලියනගේ)  
මන්ත්‍රීවරුනට නොමිලේ ඖෂධ ලබා ගත හැකි පාර්ලිමේන්තුවේ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයට ඖෂධ සැපයීම රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව මගින් මුළුමනින්ම අත්හිටුවා ඇතැයි වාර්තාවේ.   


වර්ෂ 2014 සිට මෙම වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයට ඖෂධ ලබාදීම වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතුව ඇති රුපියල් කෝටි 1 1/2කට ආසන්න මුදලක් නොගෙවීම නිසා මෙලෙස ඖෂධ ලබාදීම අත්හිටුවා ඇත.  


රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවට අමතරව වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයෙන්ද පාර්ලිමේන්තුවේ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයට ඖෂධ ලබාදෙන නමුත් සංස්ථාව මගින් ඖෂධ ලබාදීම මූලික වී ඇත.  

මේ තත්ත්වය නිසා පාර්ලිමේන්තු වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ ඖෂධ හිඟයක් පවතින බව වාර්තාවේ.  


මේ සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති නීතිඥ සරත් ලියනගේ මහතාගෙන් කළ විමසීමේදී ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේ පාර්ලිමේන්තු වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයට නිකුත් කර ඇති ඖෂධ සඳහාවන මුදල් නොගෙවීම නිසා පසුගිය ජුලි මාසයේ සිට ඖෂධ නිකුත් කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හිටවූ බවයි.  


මුදල් ගෙවන ලෙසට පාර්ලිමේන්තු බලධාරීන්ට අවස්ථා ගණනාවක් සිහි කැඳවීම් කළත් මෙතෙක් මුදල් ලැබී නැති බවද නීතිඥ ලියනගේ මහතා කීය.