(පැතුම් දර්ශන)

පවතින අවදානම් තත්වය පිළිබඳ සලකා බලා ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළ ද හෙට (30) දින හොරොව්පොතාන නගරය වසා දැමීමට කොරෝනා කාර්යසාධක බලකාය අද (29)  තීරණය කළ බව ප්‍රාදේශීය ලේකම් ආර්.සෙන්තිල් මහතා පැවසීය.

මූල්‍ය ආයතන වලට සහ ඖෂධ හල්වලට පමණක් මෙම තීරණය වලංගු නොවන බව පැවසූ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා ගම්මාන වලට පැමිණෙන ජංගම අලෙවි රථ වලින් අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට ජනතාවට හැකියාව ඇති බවද පැවසීය.

ජංගම අලෙවි රථවලට අවශ්‍ය විශේෂ අවසර පත්‍රයක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් නිකුත් කර ඇති බවත් ඒ හැර වෙනත් කිසිදු පුද්ගලයෙකුට භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමට අවසර ලබාදී නොමැති බවත් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.